In de media hoor je steeds meer berichten dat in de toekomst een forse toename met de diagnose kanker te verwachten is. Het beeld is niet rooskleurig.

De risico’s op kanker neemt onder andere toe door onze leefstijl. Roken en het drinken van alcohol verhoogt de kansen op verschillende kankersoorten.

Gezonder leven heeft altijd zin, maar de grootste winst is te behalen bij onze kinderen. Iedere ouder wil zijn kind dit leed besparen, maar dat betekent dan wel dat kinderen een gezonde leefstijl gaan volgen.
Fruit, groente,  voldoende bewegen en geen overgewicht.
Momenteel kunnen de kinderen fruit en groente pakken, zoveel als ze willen. Het staat gewoon klaar! Stimuleer uw zoon of dochter om dit te doen.
De school is niet zomaar  ‘Gezonde school’  geworden. We willen dat onze leerlingenn gezond opgroeien en hopen dat u als ouder dit thuis ook doet. In het begin zullen ze wellicht commentaar hebben, op latere leeftijd zijn ze u dankbaar.

Team De Horn