Groep 2-3ABC

Welkom in de groepen 2-3 a, b en c

Feest op de kinderboerderij

In verband met dierendag op 4 oktober was het de gehele week feest op de kinderboerderij.
De kinderen van groep 2/3 zijn op verschillende dagen op bezoek geweest bij de jarige dieren.
Het was een gezellige beestenboel.

Klik op de foto voor meer

 

Hockey clinic groep 3

Onze school is een gezonde school en sporten is heel gezond. Elke dag doen we in groep 2 minstens één les bewegend leren. Leren bewegen is een doel  dat daar goed bij aansluit. Daarom pakten we het aanbod van een hockey clinic met beide handen aan.

Woensdag 23 september stonden de vrijwilligers van hockeyclub Dorsteti al vroeg voor ons klaar. Voor de meeste van onze kinderen op bekend terrein. Vorig jaar hebben de meeste kleuters ook meegedaan met de kabouterhockeydag. Ook dit jaar mochten onze leerlingen weer met echte hockeysticks in de weer. Eerst leerden ze hoe ze de stick op de juiste manier moeten vasthouden en daarna werd geoefend met het meevoeren van de bal. Aan het eind van de les mocht er op het doel gescoord worden. Er werd afgesloten met een lekker glas limonade en een koeltasje cadeau.

Klik op de foto voor meer

Spelend leren in groep 2/3

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we op obs De Horn gestart met drie combinatiegroepen 2/3. Nieuwe groepen en een nieuwe aanpak. Niet de toetsen maar de leerling staat centraal. We sluiten aan bij de leerdoelen van het kind en werken daarbij niet de hele dag in een schrift en boek maar spelenderwijs. Op het schoolplein wordt met veel plezier geoefend in rekenen en lezen. Daarnaast heeft de school een fantastisch leerplein gekregen waar de kinderen met rollenspelen en veel materiaal de aangeboden leerstof kunnen inoefenen.

In voorgaande jaren constateerden we dat de overgang van groep 2 naar 3 voor veel kinderen een grote stap was. Rond het 6e levensjaar verandert de wijze waarop kinderen leren van informeel leren (spelend) naar formeel leren (lerend). Net als bij leren lopen gaat ook dit proces niet van de ene op de andere dag en is het tempo bij elk kind anders. Bij de kleuters wordt op onze school de ontwikkeling nauwgezet gevolgd en het onderwijs hierop aangepast. Na 6 weken vakantie starten de leerlingen in groep 3 waar volgens de methodes gewerkt wordt. Veel in boeken en schriften en volgens het tempo van de methode. Niet elk kind is daar al klaar voor.

Om de overgang van groep 2 naar 3 soepeler te laten verlopen en nog beter aan te sluiten bij de leerdoelen van het kind hebben wij de keuze gemaakt om in drie groepen 2-3 te werken. Deze groepen werken nauw met elkaar samen waardoor wij de leerstof van de verschillende niveaus is de klas nog beter kunnen aanbieden. Zo kan ieder op zijn eigen niveau werken. Daar waar nodig is werken we uit de methodes, daar waar kan laten we de methodes los en oefenen we spelenderwijs.  Het spelenderwijs leren is een door de leerkracht vooraf bepaald leerdoel inoefenen door middel van spelletjes en rollenspel. Bijvoorbeeld bij lezen wordt het oefenen van het lezen van de geleerde woordjes op het schoolplein gedaan. Zo kunt u tijdens schooltijd de kinderen op het schoolplein zien rennen. Ze halen eerst een plaatje op, zoeken aan de andere kant van het schoolplein het te lezen woordje erbij, springen vervolgens het woordje in hoepels (k-i-m) en schrijven daarna op de schrijfplek het woordje op. De kinderen oefenen met lezen, schrijven en zijn in beweging.

Ook op het leerplein is volop activiteit. De aankleding en materialen in deze ruimte veranderen bij elk thema. Een thema duurt ongeveer 4 weken. Na het huidige thema “Weer naar School” komen o.a. de thema’s “Speelgoed”, “December, feestmaand”, en “”Onze wereld” aan bod. Er wordt door de leerlingen volop gerekend, geschreven en gelezen elk op hun eigen niveau. In de watertafel staan een paar kinderen te oefenen met het meten van inhoud, een leerling schrijft de geleerde letters in scheerschuim en weer een ander heeft de rol van juf die woordkaartjes maakt die ze andere kinderen laat lezen. Ook op sociaal-emotioneel gebied wordt er veel geleerd. Welke rollen zijn er en hoe gaan wij met elkaar om. We zien dat de leerlingen met veel enthousiasme meedoen aan deze lessen.

Kalender

De kalender staat in de school app

Twitter

2 days ago
Vandaag is de mail verstuurd met de klassenindeling van het volgend schooljaar. Helaas werkt de mail niet goed meer. Er zijn ouders die de mail niet hebben ontvangen. Heel vervelend. Er wordt aan gewerkt. https://t.co/b2HeczyvM8 obsdehorn photo