Groep 4-5B

Welkom in groep 4-5B

We vinden het fijn om weer bij elkaar op school te zijn. Vorig schooljaar was de groep na een lange thuiswerk periode nog in twee groepen verdeeld. Nu zijn we met 27 kinderen samen. Dat is even wennen maar ook heel gezellig. We leren van elkaar, spelen samen en helpen elkaar. Bij meester Paul krijgen we net als de andere groepen Rots en Water training. Daar groeien we als groep en als individu van.

We hebben dit jaar allemaal een eigen chromebook tot onze beschikking! Rekenen en taal verwerken we digitaal. Groep 5 doet ook spelling op de computer. Het zijn mooie programma’s waar we goed mee kunnen oefenen.

Voor groep 4 is dit jaar veel nieuw. Wat fijn dat groep 5 af en toe een beetje kan helpen.

Voor het lezen is de methode ‘Estafette’ vernieuwd. Begrijpend lezen is nu geïntegreerd en wordt niet meer als een apart vak beschouwd. We hebben mooie nieuwe boeken en lezen verschillende soorten teksten en verhalen. In oktober hebben we de voorleeswedstrijd tijdens de kinderboekenweek.

Met IPC zijn we gestart met het thema over je brein; ‘Hoe leren wij?’. De Leerkuil, die we ook gebruiken, sluit daar mooi op aan. We zullen hier het hele jaar naar terugpakken.

Engels leren we met behulp van Discovery Island. Bij de speaking and rhythm contest konden de kinderen het in de praktijk brengen. Groep 5 doet in mei mee met het Anglia examen.
We gymmen in de de gymzaal maar ook op het plein. Ook lopen we regelmatig de daily mile. Natuurlijk is er ook tijd voor muziek, knutselen en tekenen.

We gaan een hoop leren en meemaken met elkaar. Op de groepsapp houden we de ouders op de hoogte.