Groep 4A

Welkom in groep 4A

Groep 4a 2020-2021.

In onze groep zitten 24 kinderen.

Deze leerlingen beginnen nu aan een heel nieuw jaar met veel nieuwe leerstof.

Taal, rekenen, spelling, lezen, IPC, gym, muziek; het brengt allemaal nieuwe uitdagingen met zich mee.

Deze uitdagingen gaan we met elkaar aan.

We starten in de ‘leerkuil’. Alles is nog onbekend. Iedereen probeert uit de ‘leerkuil’ te klimmen. Uit deze kuil kun je klimmen door oefenen en blijven proberen. Voor de ene leerling gaat dat vlugger dan voor een andere. En dat is prima.

Op de plaat, die in de klas hangt zien we kindje heel hard juichen. Zij is uit de leerkuil.  Ze kan nu een vaardigheid ,  weet hoe de sommen gaan, kent de tafel van 2, kan het woord jager op de juiste manier spellen. Dit mag gevierd worden.

We leren in de groep door, met en van elkaar, in ons eigen tempo.

Voor het leren van al de stof van groep 4 hebben we gelukkig een heel jaar.

Het komt vast goed.

De 14 kinderen van groep 4a, juf Leslie en juf Margriet.