Beste ouders/verzorgers,

Zoals u uit de media wellicht al hebt vernomen is er op dit moment een estafette staking in het onderwijs gaande. Dit omdat er nog steeds onvoldoende geld beschikbaar is gesteld door de regering om leerkrachten een marktconform salaris te geven. Voor Midden Nederland is woensdag 14 maart als datum uitgekozen. De kans is heel groot dat een groot deel van de leerkrachten van Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede van hun stakingsrecht gebruik gaan maken. Wat dit precies per school zal betekenen is op dit moment nog niet duidelijk. U kunt er rekening mee houden dat het heel goed mogelijk is dat 14 maart de scholen gesloten zullen zijn. De directie van uw school zal u na de voorjaarsvakantie informeren over de actuele situatie voor uw school.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Henny Sikken
Voorzitter college van Bestuur