De Horn heeft op 11 juli 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat de school zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De Horn is trots op dit behaalde resultaat! We hebben er hard aan gewerkt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Horn voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. ‘Rots en Water’ training is een vast onderdeel in alle groepen van de school.

Bovendien heeft de school, naast het beleid voor gezonde voeding,  speciale aandacht voor het themacertificaat ‘bewegen’

De leerkrachten van De Horn zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.