Route 8
We zijn verplicht om in groep 8 een eindtoets af te nemen. Onze leerlingen hebben de eindtoets ‘Route 8’ gemaakt.
Wat hebben de kinderen van groep 8 in acht jaar tijd geleerd op De Horn? Wij zijn erg blij met de resultaten die de kinderen behaald hebben. Het gaat er in eerste instantie over wat de kinderen individueel gescoord hebben. Is de geadviseerde school voor voortgezet onderwijs het juiste advies? Daarnaast wat de gehele groep gemiddeld gescoord heeft.
Bijna alle kinderen hebben de toets naar verwachting gemaakt. Enkele leerlingen hebben de toets beter gemaakt dan verwacht. Van deze groep hebben we het schooladvies VO van een enkele leerling naar boven aangepast.
Alle kinderen van groep 8 hebben ervoor gezorgd dat we ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord hebben. Hier zijn we trots op.