Groep 2-3c

Welkom in groep 2-3c

Er zijn 3 groepen 2/3:

2/3 A Juf Evelien en juf Joyce

2/3 B Juf Debby en juf Jacomijn

2/3 C Juf Leslie en juf Tessa
Er hingen allemaal verschillende soorten teksten in de klas. Van wisselrijtjes tot moppen.  
De kinderen kregen een blaadje met 10 hokjes. Daarna gingen ze op zoek naar de teksten. Hadden ze er een gevonden, dan lazen ze die samen hardop.
Daarna natuurlijk aftekenen! 
Bewegend, spelend leren. Altijd leuk!
 
 

Vandaag zijn we ons thema “winter” gestart.
Ook het weer werkte heel goed mee. 
Heel veel sneeuwpret voor de kinderen van groep 2/3. 
De dag hebben we afgesloten met warme chocolademelk. 
 


Bewegend en spelend leren

We zijn gestart met groep 2/3 om de overgang van spelend leren naar formeel leren geleidelijker te laten verlopen.

Dat betekent veel lessen op het schoolplein waarin we actief bezig zijn om de doelen te oefenen. Daarnaast ook aandacht voor het ontdekkend leren. Op ons leerplein hebben wij de ruimte om de doelen te oefenen in spelsituaties. Joggen van cijfers, het zoeken van te lezen woorden, het ontdekken van inhoud in de watertafel en het programmeren met de bee-bot. Met als effect grote betrokkenheid bij het leren.

Voorbereidend lezen en rekenen in groep 2

In groep 2 leren we alle vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen. De kennis van letters, bal begint met een b en b-a-l maakt samen weer bal. Dit wordt geoefend aan de hand van de letter van de week en kinderen mogen spullen meenemen die met die letter beginnen. U kunt uw kind zo stimuleren om actief mee te doen met de lessen. Bij rekenen hebben we het cijfer van de week. In deze groep werken we nog veel met materialen. We werken aan de getallenlijn t/m 20 en rekenbegrippen als meer/minder, zwaarder, plattegronden, inzicht etc. Verder werken we op het leerplein waar leren tijdens spel centraal staat. In de hoeken kunnen we bouwen, tekenen, knutselen, kleien, verven, enz.
Onze leidraad is de methode: Kleuterplein 2

Lezen en rekenen in groep 3

We leren lezen met de methode ‘Veilig leren lezen’. Deze methode heeft 12 kernen met elke kern nieuw aanbod van letters en klanken. We gebruiken dagelijks de boekjes van veilig & vlot. Dit zijn rijtjes en zinnetjes die wij vlot leren lezen. We lezen zoemend. In de klas oefenen wij voor-koor-door. Bij ‘voor’ leest de leerkracht de rijtjes/tekst voor. Bij ‘koor’ lezen we met elkaar tegelijk en bij ‘door’ lezen de kinderen alleen en geven wij beurten aan (groepjes) kinderen.
Bij rekenen gebruiken we de methode: Wereld in getallen.

Elke dag werken we aan een rekendoel. Elk kind heeft ook taken op eigen niveau op het chromebook. De kinderen kunnen daarnaast op Gynzy extra rekenspelletjes doen. In groep 3 maken we de overgang van rekenen met materialen naar het formele rekenen.
Daarnaast gymmen, schrijven en leren we ook Engels dit schooljaar.

KiVa

De sociale vaardigheden zijn en blijven belangrijk, ook in groep 2/3. We hebben als school gekozen voor de KiVa methode. KIVA betekent ‘leuk’ in het Fins. We bespreken verschillende situaties en geven aandacht aan het verschil tussen pesten en plagen. Twee keer per week bieden we lessen aan. Er is nauw contact met ouders en op die manier werken we samen aan een fijne groep en daarmee een fijne school!

We maken er een mooi schooljaar van!