Sociaal klimaat

Veilig sociaal klimaat

Als Kiva-school vinden we een veilig sociaal klimaat enorm belangrijk. Een plek waar je mag zijn wie je bent, waar je niet gepest wordt. Kinderen krijgen eenmaal per week ‘Rots en Water’ training. Een programma om kinderen weerbaar te maken en om positieve sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

KiVa-school

Daarom werkt De Horn met KiVa, een schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Doel is te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Pesten? Nee!

De Horn wil een pestvrije school zijn. De gevolgen voor slachtoffers, maar ook voor pesters, buitenstaanders en leerkrachten, kunnen groot zijn. Soms levenslang. Samen met KiVa doen we er dan ook alles aan om pesten, waaronder ook cyberpesten, tegen te gaan. Gebeurt het toch? Dan komt het KiVa-team, bestaande uit leerlingen en een leerkracht, in actie.

Kijk voor meer informatie op www.kivaschool.nl