MR

Welkom bij de MedezeggenschapsRaad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Met ingang van September 2022 ziet de MR van De Horn er als volgt uit:

Oudergeleding: 

Remco Pollard  (Voorzitter)
Jorike Mocking  (lid)
Bjarne Ramaker  (lid)
Isolde Timmers  (lid)
 
Personeelsgeleding:
Maaike van den Berg (lid)
Willeke Berends  (lid + GMR)

Roassanne Bouwmeester (lid)

​De MR is te bereiken via : mrdehorn@dehorn.nl 

Remco Pollard

Remco Pollard

Voorzitter

Bjarne Ramaker

Bjarne Ramaker

Lid

Willeke

Willeke

Lid + GMR

Maaike van de Berg

Maaike van de Berg

Lid + GMR

Roassanne Bouwmeester

Roassanne Bouwmeester

Lid