MR

Welkom bij de MedezeggenschapsRaad

Beste ouders,
 
Enige tijd geleden is er een oproep geplaatst voor een derde lid in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Hier zijn drie enthousiaste reacties (van Petra Vendrig, Remco Pollard en Tom Verhulst) op binnengekomen.
Zij stellen zich voor in deze mail, zie onderstaande stukjes. 
Stemmen kunt u doen door een reactie te geven op deze mail aan MR@dehorn.nl, met de naam van de kandidaat van uw voorkeur.
Iedere ouder mag één stem uitbrengen. Er kan gestemd worden tot en met 21 januari 2020.
 
Vast bedankt voor de stem.
 
Met vriendelijke groet,
 
MR de Horn
 


Petra Vendrig

De medezeggenschapsraad van De Horn bestaat uit leerkrachten en ouders. De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over de aanstelling of ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. En de MR heeft instemmingsrecht op de onderwijskundige doelstellingen van de school.

De basisschool is een belangrijke periode in het leven van je kinderen. Als ouder wil je graag een veilige, professionele school die vanuit visie werkt en waar je kinderen elke dag met plezier naar toe gaan. Ik wil in de MR graag de stem van ouders laten horen zodat deze meegenomen kan worden in de beleidskeuzes van de school.

Ik werk bij een gehandicaptenzorg organisatie en naast mijn functie daar ook lid van de ondernemingsraad. Ik heb drie kinderen (in verschillende klassen) op De Horn en krijg daardoor ook een breed beeld van wat er speelt op school. Graag zou ik de belangen van ouders op een positief kritische wijze willen vertegenwoordigen en op die manier een goede bijdrage leveren aan de MR.

Petra Vendrig

———————————————————————————————————————————————————————————–
Remco Pollard

Ik ben Remco Pollard, vader van Jack (vier jaar, klas 1A) en Dalí (twee jaar). Ik ben een actieve vader die graag tijd besteedt met z’n gezin, maar ook graag zelf bezig is.  Dat doe ik in m’n werk bij een groot ministerie, maar ook in m’n privé op het water en met sport. Ik ben een positief ingesteld persoon met kritisch denkvermogen. Ik denk in mogelijkheden, kansen en oplossingen en draag graag een steentje bij; of dit nu op het werk, naar vrienden en bekenden of anderen is. Dat is ook de reden waarom ik graag wat zou doen voor de Horn, de school waar mijn oudste zoon net met erg veel plezier zit en waar mijn dochter van twee (als het aan ons ligt) over niet al te lange termijn ook zal zitten. De medezeggenschapsraad lijkt me de juiste plek daarvoor.

Ik ben geen (echte) knutselouder, maar heb ervaring met medezeggenschap (oa vice voorzitter OR geweest) vanuit meerdere kanten. Daarnaast kom ik uit het (hoger) onderwijs. Vanuit mijn werk (als senior beleidsadviseur) ben ik bovendien gewend om onderwerpen vanuit diverse kanten te bekijken (oa, juridisch, maar vooral ook menselijk) en waar nodig een afweging van de belangen te maken. Onderwerpen die mij aanspreken op school zijn kwaliteit van het onderwijs, vernieuwen, goede voeding en voldoende beweging. Daarbij denk ik dat het belangrijk is dat een kind naast het hebben van voldoende uitdagingen ook gewoon kind mag zijn.

Als jullie zoeken naar een actieve, vlotte, maar vooral ook actief meedenkende ouder die graag in contact staat met andere ouders, dan zou het leuk vinden om per 2020 deel uit te maken van de MR.
 
Remco Pollard
 
———————————————————————————————————————————————————————————-
Tom Verhulst

Beste ouders,

Ik ben Tom Verhulst, vader van Zoë uit de klas 1/2C en vader van pasgeboren zoon Jorn. Ik zou mij graag aansluiten bij de oudergeleding van de MR van onze mooie school. In het dagelijks leven ben ik een kleine ondernemer in webdesign en senior docent op het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs).Op deze school heb ik in het verleden al zo’n 5 jaar als docent in de MR gezeten.
Nu zou ik graag aan de andere kant van de tafel willen zitten en de belangen van ouders willen behartigen.Ik zou mijzelf omschrijven als een positief kritisch persoon; ik laat mijzelf ook niet zomaar iets wijsmaken.
Graag hou ik processen scherp en kom ik graag terug op het hoe en waarom we de dingen doen, die we doen. Wat ik zou willen inbrengen binnen de MR, is mijn ICT-kennis inzetten om te kijken of ouders meer betrokken zouden kunnen worden bij het nemen van beslissingen.
Ik denk namelijk dat ruggespraak op sommige momenten onmisbaar is om als vertegenwoordigers te kunnen spreken voor de grote groep.

Ik hoop dat ik mij mag aansluiten bij de oudergeleding van de MR.

Groetjes Tom Verhulst
 
Tom Verhulst
 De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Met ingang van januari 2020 ziet de MR van De Horn er als volgt uit:

Oudergeleding: 

Mike vd Berg     
Bas de Keijzer    
Jorike Mocking  

Personeelsgeleding:

Janet Houtman   BB en GMR)
Yvonne Eeldert    BB
Joyce van Haren  OB

Adviserend lid:

Directeur Jan Heijman

 

De MR is te bereiken via : mrdehorn@dehorn.nl

Kalender

[stachethemes_ec view=agenda show_top=0 agenda_cal_display=0]

Twitter

2 days ago
Wij vinden het belangrijk dat kinderen geïnteresseerd zijn in het onderwerp dat centraal staat. De komende weken staat ‘ het brein ‘ centraal. Reuze interessant. Vandaag de opening van het project. https://t.co/4I5p7m6nog obsdehorn photo