IPC

Wat betekent IPC

Biologie, aardrijkskunde en geschiedenis saai? Welnee! Dat is verleden tijd. Op De Horn wordt er bij zaakvakken en diverse creatieve vakken thematisch en vakoverstijgend gewerkt, met de focus op samenwerken, onderzoeken en ontdekken. Zoveel mogelijk aangepast aan de interesses en de mogelijkheden van het kind. Door actief en met plezier met de leerstof bezig te zijn, wordt het leren zinvol en boeiend. En dus effectief en waarde(n)vol.

Obs De Horn maakt gebruik van het lesprogramma International Primary Curriculum (IPC). De IPC-thema’s (units) sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen en worden regelmatig geüpdatet, zodat ze actueel blijven en uitgaan van de laatste stand van zaken in de wetenschap.

Van Missie naar Mars tot Chocolade

Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Chocolade – stuk voor stuk onderwerpen die kinderen aanspreken, enthousiast maken. Omdat de thema’s vakoverstijgend worden aangeboden, zien leerlingen verbanden, leren ze denken vanuit verschillende invalshoeken en zijn ze actiever met de leerstof bezig.

21e eeuwse vaardigheden

Anno nu komen kinderen in aanraking met verschillende mensen, (sub)culturen en enorme hoeveelheden informatie. Ook deze complexiteit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij volop aandacht is voor relevante kennis, maar ook vaardigheden en inzicht. Zodat  kinderen voorbereid worden op de wereld van morgen.

Waarde(n)vol leren

Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken hun talenten. Tegelijkertijd leren ze begrip voor elkaar te hebben, zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenoten en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg.

IPC-school

Momenteel experimenteren we volop met deze nieuwe manier van leren. In 2020 zal De Horn zichzelf een volwaardige International Primary Curriculum (IPC)-school mogen noemen.

Kijk voor meer informatie op https://ipc-nederland.nl/