Groep 6/7B

Welkom in groep 6-7B

Groep 6/7b

 Groep 6/7b heeft komend jaar 2 leerkrachten: Yvonne Eeldert en Hannie Mocking. Wij werken 5 dagen aaneengesloten: maandag- dinsdag- woensdag en op donderdag vindt de wisseling plaats. De volgende leerkracht werkt dan weer t/m woensdag. Onze groep bestaat uit 26 leerlingen: 10 in groep 6 (6 meisjes en 4 jongens) en 16 in groep 7 totaal 6 jongens en  9 meisjes.

Iedere ochtend starten wij met een 5 woorden dictee. We werken bij met taal, spelling en rekenen op een Chromebook.   Het voordeel van de Chrome books is dat de kinderen tijdens hun werk bij foutjes al meteen feed back krijgen.  Rekenen doen we met het programma WIG 5. De kinderen kunnen zelf hun groei bij houden en de oefeningen worden op niveau aangeboden (adaptief werken). Het programma houdt bij welke oefeningen een kind nog moeilijk vindt en past daar de lesstof op aan in de eigen taken.

Dit jaar starten we met nieuwe inzichten met betrekking tot technisch en begrijpend lezen. De methodes Estafette 2 en Nieuwsbegrip worden vervangen door Estafette 3. Hierbij wordt het technisch lezen en het begrijpend lezen geïntegreerd.  Dit vak staat dus vaker op het rooster voor beide groepen.

Engels staat 3x per week op het rooster, maar soms starten we de dag ook in het Engels met bijvoorbeeld een kleine conversatie. Het thema waar we mee bezig zijn komt op de schoolapp.   Ook doen we dit schooljaar weer mee met het Anglia examen.  Deze week kregen we de bevestiging dat alle leerlingen van vorig schooljaar zijn geslaagd.

Dit jaar krijgt groep 6 een weektaak en groep 7 een maandtaak.

3x in de week werken we met IPC. Dit jaar komen er 4-5 thema’s aan bod.  Bij ieder Thema komen diverse vakken aan bod, leren de kinderen samenwerken, onderzoeken en presenteren. We starten meestal in de 3e week.

Vanaf de herfstvakantie krijgen de kinderen  2-3x per week huiswerk. Hierbij spelen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plannen een grote rol. Op maandag is er voor groep 7 huiswerkklas van 14.30 tot 15.15 uur.

In afwachting van het Corona/COVID 19 protocol is de gymnastiekles voorlopig buiten.

Korte berichtjes zetten we regelmatig op de schoolapp, vragen en info op de mail.
Kortom: heel veel op het programma! We gaan er een mooi jaar van maken.

Rots en Water hebben we dit jaar ook weer iedere week.

Mocht u ons willen spreken, dan kan dat voorlopig via meet of telefonisch. In sommige gevallen maken we een afspraak na schooltijd. We moeten i.v.m. de protocollen afstand houden.

Juf Yvonne en juf Hannie