Groep 4a

Welkom in groep 4a

Ons nieuwe IPC-thema is: ontdekkingsreizigers en avonturiers. 
Vandaag ontdekten wij naar welke landen de kinderen uit groep 4 op vakantie zijn geweest. 
Daar maakten wij een staafdiagram van. 
Ook zochten we die plaatsen op in de atlas en bekeken we wat de hoofdsteden waren en hoe je dat kon ontdekken!
Op ontdekkingstocht in de atlas!
 
 In groep 4a zitten 20 enthousiaste kinderen.

We werken hard, maar gelukkig is er ook tijd voor gezelligheid.

De gymles is bij de kinderen favoriet. Op dinsdag gaan we naar de gymzaal op woensdag en vrijdag gymmen wij buiten.

Sinds de kinderen in groep 4 zitten rekenen zij op het Chromeboek. Dat vinden ze reuze stoer. Als de les en de taak klaar is, gaan ze werken aan eigen taken. Deze staan klaar in het  systeem. Kinderen die goed kunnen rekenen krijgen moeilijkere taken dan kinderen die er meer moeite mee hebben. Zo moet iedereen tijdens de lessen hun brein laten werken.

Voor taal en spelling zijn wij pilotschool voor Taaljacht. Wij gaan tijdens deze lessen op jacht naar taal. Taal is overal en dus gelukkig makkelijk te vinden.

In drie weken werken wij naar een eindopdracht. Dat kan een presentatie zijn, (over jezelf) of het schrijven van een verhaal. Ondertussen leren we ongemerkt dingen als: steekwoorden, zinnen maken, woordsoorten. Alle opdrachten stimuleren de kinderen om taal, zowel schriftelijk als mondeling  te gebruiken.

Iedere dag staat er Engels op het rooster. We kijken ,filmpjes , zingen liedjes en oefenen de woorden die we tegenkomen. Zo wordt de Engelse woordenschat steeds groter.

Lezen vormt een belangrijk vak. Lezen heeft iedereen zijn hele leven nodig. En dus lezen wij iedere dag.

s’ Middags hebben we IPC. Daarin gaan wij werken aan een thema. Tijdens de behandeling van het thema komen we in aanraking met aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, muziek, kunst, natuur. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf veel onderzoeken.

Het is een volle dag, maar door bewegend leren ( bewegen tijdens lezen,rekenen, taal) blijft het een vrolijke boel.

Kalender

De kalender staat in de school app

Twitter

[fts_twitter twitter_name=obsdehorn tweets_count=1 cover_photo=no stats_bar=no show_retweets=no show_replies=no]