Groep 4a

Welkom in groep 4a

Groep 4a 2023-2024

In onze groep zitten 28 kinderen.

Deze leerlingen beginnen nu aan een heel nieuw jaar met veel nieuwe leerstof.
Taal, rekenen, spelling, lezen, IPC, gym, muziek; het brengt allemaal nieuwe uitdagingen met zich mee.

Deze uitdagingen gaan we met elkaar aan.
We starten in de ‘leerkuil’. Alles is nog onbekend. Iedereen probeert uit de ‘leerkuil’ te klimmen. Uit deze kuil kun je klimmen door te oefenen en blijven proberen. Voor de ene leerling gaat dat vlugger dan voor een andere. En dat is prima.

Op de plaat, die in de klas hangt zien we kindje heel hard juichen. Zij is uit de leerkuil.  Ze heeft de vaardigheid onder de knie ,  weet hoe de sommen gaan, kent de tafel van 2, kan het woord krekel  op de juiste manier spellen. Dit mag gevierd worden.

We leren in de groep door, met en van elkaar, in ons eigen tempo.
Voor het leren van al de stof van groep 4 hebben we gelukkig een heel jaar.

 Het komt vast goed.

Juf Margriet en juf Renée