Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing bij OBS De Horn

Als school zijn we altijd op zoek naar onderwijsvernieuwing, naar verbetering. Dat is een continu proces. Nieuwe ontwikkelingen en  inzichten volgen we op de voet en wegen we zorgvuldig af.

Klaar voor de toekomst

Obs De Horn begeleidt kinderen naar de toekomst. Dat betekent onderwijs waarin niet alleen kennis wordt overgedragen, maar ook vaardigheden worden aangeleerd zoals samenwerken, communiceren, respect hebben voor elkaar, burgerschap, ICT-vaardigheid, mediawijsheid en innovatief denken.

Kernvisieschool

Niet elk kind leert op dezelfde manier. Leerlingen met een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken, kunnen op onze school met de kernvisiemethode werken. Kijk voor meer informatie op www.kernvisiemethode.nl.

IPC

Op obs De Horn werken we veel vanuit thema’s uit het International Primary Curriculum (IPC) lesprogramma. Vakoverstijgende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Met een focus op onderzoeken, ontdekken en samenwerken. Dé manier om actief, effectief en waarde(n)vol te leren. Klik hier voor meer informatie.

Gepersonaliseerd leren

Elk kind heeft een eigen manier van leren, van ontdekken. We willen de leerlingen ruimte geven. Om de eigen talenten te ontdekken, eigenaar te zijn van het eigen leerproces, te leren samenwerken. Reden voor De Horn om stap voor stap toe te groeien naar gepersonaliseerd leren.

We willen een leeromgeving bieden waarin het kind centraal staat. Een omgeving waarin leerlingen binnen heldere kaders zelf beslissen wat ze doen. Dat betekent niet kinderen loslaten, maar naast hen gaan staan, begeleiden in keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Door een kind meer autonomie over het eigen leerproces te geven, doen we recht aan het kind en ervaart het succeservaringen.

In een gepersonaliseerde leeromgeving streven we er bovendien naar om een derde van de lestijd te besteden aan expressievakken. Niet alleen rekenen en taal, maar ook drama, muziek en gym staan elke dag op het rooster. Op die manier willen we het potentieel in leerlingen losmaken, talenten laten bloeien.

Gepersonaliseerd leren is onze stip aan de horizon, een ambitie die we naar verwachting in 2023 gerealiseerd hebben.