Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing bij OBS De Horn

We zijn continu op zoek naar de vernieuwing van ons aanbod. Wat zou een goede aanpassing zijn voor onze kinderen?  De school van 20 jaar geleden lijkt niet meer op de school van nu.  Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen en inzichten op de voet volgen. Na zorgvuldige afweging nemen we een besluit en vervolgen we onze route.    Een voorbeeld hiervan is dat we gaandeweg afscheid hebben genomen van het aanleren van het verbonden schrift en leren we de leerlingen alleen nog het blokschrift aan.  De digitale wereld speelt in onze school een belangrijke rol. Zo werken alle leerlingen op een eigen chromebook en werken de leerlingen minder in werkschriften.   

Klaar voor de toekomst   

De collega’s van obs De Horn zien het als hun taak kinderen voor te bereiden op de toekomst zodat ze als zelfstandige en autonome mensen de wereld vol zelfvertrouwen tegemoet kunnen gaan.   Binnen ons onderwijs wordt daarom niet alleen kennis overgedragen, maar worden er ook vaardigheden aangeleerd zoals: samenwerken, communiceren, respect hebben voor jezelf en elkaar, burgerschap, ICT-vaardigheid, mediawijsheid en innovatief denken. Dit voeren we onder andere uit tijdens de IPC lessen.  

IPC   

IPC staat voor International Primary Curriculum en biedt een uitgebreid lesprogramma met vakoverstijgende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Met een focus op onderzoeken, ontdekken en samenwerken. Dé manier om actief, effectief en waarde(n)vol te leren.  

Klik hier voor meer informatie.   

 Rots en water  

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen iedere week een ‘Rots en Water’ les. Rots en Water is een weerbaarheidstraining voor kinderen. Kinderen leren voor zichzelf opkomen, zichzelf verdedigen en ze leren meer vertrouwen te krijgen in zichzelf. Waar ben ik goed in? Wat zou ik nog moeten leren? 

De lessen worden verzorgd door Paul Seelen. Meer info: https://www.samenvanuitjezelf.nl/  

Leren vanuit leerdoelen 

Omdat wij als obs De Horn graag in ontwikkeling blijven en altijd kijken naar hoe we het beste uit kinderen kunnen halen, richten we ons de aankomende tijd om stap voor stap te groeien van ‘one size fits all’ naar  persoonlijke leerdoelen van onze leerlingen. In de groepen 2/3 werken we sinds 2021 op deze manier. De resultaten zijn veelbelovend. De komende jaren wordt deze manier van werken verder doorgevoerd in de andere groepen.  

 Tijdens een bezoek aan school wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.