De Horn heeft het vignet Gezonde School weer behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Werken aan gezondheid op onze school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.
Zo zorgt De Horn voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Directeur Jan Heijman is trots om een Gezonde School te zijn. De plaquette hangt op de muur van onze school. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.