Wijk bij Duurstede, 3 maart 2019. De groepen 3, 4 en 5 van basisschool De Horn hebben afgelopen week een bezoek gebracht aan de bouwplaats van het nieuwe woningbouwplan ‘Hortus’. Hortus wordt gebouwd op de plaats waar voorheen de sporthal stond.

IPC project ‘gebouwen’

Op De Horn wordt gewerkt met IPC. IPC houdt in dat er gewerkt wordt met thematisch onderwijs. De thema’s omvatten o.a. de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Doordat zaakvakken samengevoegd zijn in thema’s, leren kinderen verbanden leggen en wordt er gestuurd op ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. De afgelopen tijd werd er gewerkt over het thema ‘gebouwen’.

Maquette ‘Hortus’

Tijdens de start van dit thema hebben de kinderen vragen opgesteld; ‘Hoe lang duurt het voordat een gebouw klaar is?’ ‘Wat is er te vinden onder een gebouw?’ Op deze vragen (en veel meer!) wilden de kinderen van De Horn graag antwoord. De uitvoerder van het bouwproject, Ton van der Zon, heeft de groepen ontvangen en ontzettend veel verteld over hoe het bouwen van zo’n groot gebouw in zijn werk gaat. De kinderen kregen een rondleiding en bekeken de bouwtekeningen. Als klap op de vuurpijl werd er een bezoek gebracht aan de bouwkeet en mochten de kinderen de prachtige maquette bewonderen. Het was een zeer geslaagde, leerzame ochtend!