Uitreiken certificaten Anglia

Uitreiken certificaten Anglia

Gisteren is de Queen of the United Kinjgdom op school geweest. Geen burgemeester of wethouder dit keer. Sommige leerlingen dachten dat ze het echt was. Engels vanaf groep 1  De kinderen van  De Horn krijgen les in de Engelse taal vanaf groep 1. Vanaf groep 5 maken ze...