De schotten tussen de bestaande vakken zijn voor een deel op onze school verdwenen door de introductie van IPC onderwijs. Aardrijkskunde, geschiedenis,biologie,  wetenschap en techniek en cultuur, worden niet meer als apart vak gegeven, maar geïntegreerd. Dit werkt enorm motiverend.

Daarnaast hebben we de lessen ‘Rots en Water’ geïntroduceerd in groep 3 t/m 8.  Leerlingen worden niet meer uitsluitend beoordeeld op wat ze weten, maar ook op basis van hun sociale ontwikkeling. Niet alleen toetsbare kwaliteiten, maar merkbare persoonlijke ontwikkeling vinden we net zo belangrijk. Het gaat niet alleen om de cijfers, maar ook om zijn of haar persoonlijke vorming. Rekening houden met elkaar, samenwerken, inleven in de ander, initiatief nemen, presentaties verzorgen ……het zijn belangrijke onderdelen op onze school.

De school gaat vanaf 20/21 een belangrijke nieuwe stap zetten om het onderwijs toekomstbestendig te maken. De onderstaande vragen spelen een grote rol in deze nieuwe stap.

1.       Hoe kunnen we de aansluiting tussen groep 2 en 3 beter laten verlopen

2.       Hoe kunnen we in groep 3 nog beter aansluiten op de leerdoelen van het kind.

Om hiermee aan het werk te gaan, zullen we het komende schooljaar gaan werken met combinatiegroepen 2/3.

De afgelopen jaren hebben we hiervoor al stappen gezet in de onderbouw. Zo werken we bij de kleuters met elk kind aan de doelen die nodig zijn als voorbereiding voor groep 3. We bieden de stof zoveel mogelijk spelend aan.

Zo tussen het zesde en zevende levensjaar verandert het kind van spelend kind naar lerend kind. Dit is een geleidelijke overgang. Dit willen we graag terug zien in onze manier van lesgeven in groep 3. Vorig jaar hebben we een proef gedaan met activiteiten voor groep 1-2-3. De leerkrachten van de onderbouw hebben ondertussen allen cursussen gevolgd over spelend leren.  Bij het invullen van de formatie hebben we gekozen voor die ervaren leerkrachten uit groep 3 en drie ervaren leerkrachten uit groep 2.  Zij gaan samenwerken om van de groepen 2/3 een succes te maken.

Groep 2/3 is een stap naar gepersonaliseerd onderwijs. Het onderwijssysteem van de toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Team de Horn.