Beste ouders,

Het duurt altijd enige tijd voordat we de resultaten hebben geanalyseerd van de Midden toetsen die zijn afgenomen in februari/maart. Gisterenavond hebben we met het schoolteam deze opbrengsten besproken. Ik kan u mededelen dat we met zijn allen heel tevreden zijn. Op alle gebieden, rekenen, spelling, lezen scoren we op de normen die voor onze ‘soort’ scholen zijn opgesteld.

De Horn heeft een schoolweging van 29. Dit heeft te maken met de ouderpopulatie, de wijk of plaats waar de school staat. Bijna alle cijfers staan op groen!

De resultaten worden gedeeld met de medezeggenschapsraad, bestuur en inspectie. Als u ze wilt inzien dan is dat mogelijk.

We zijn blij dat de tomeloze  inzet van onze leerkrachten en vele ouders zijn vruchten hebben afgeworpen. Tevens heeft de onderwijsvernieuwing, die we hebben doorgevoerd in de groepen 2/3, er ook toe geleid dat de resultaten enorm zijn gestegen en dat de leerlingen met plezier werken.

Daar gaan we voor…..mooie leeropbrengsten, gelukkige kinderen, leerkrachten en ouders.

De voorbereidingen voor het nieuwe jaar zijn in volle gang. Wie werkt waar en met welke groep? Bestellingen voor het nieuwe jaar, overdracht naar de nieuwe groepsleerkracht…….etc.

Op 8 juni wordt de groepsindeling en leerkrachtenbezetting bekend gemaakt.