Het beheersen van de Engelse taal is voor de toekomst van onze kinderen enorm belangrijk. In vele Europese landen wordt op jonge leeftijd deze tweede taal naast de moedertaal aangeboden. Eén gemeenschappelijke Europese taal versterkt het gevoel om naast Nederlander – met een eigen taal en cultuur – ook Europeaan te zijn.
Op De Horn wordt al bijna 15 jaar op een hoog niveau Engels aangeboden van groep 1 t/m 8. Eenmaal per jaar maken de kinderen van groep 5 t/m 8 een internationaal Anglia examen, dat in Engeland wordt nagekeken.
Op woensdag 11 september heeft de wethouder van onderwijs- Wil Kosterman- de officiële Anglia certificaten aan de kinderen van groep 5 t/m 8 uitgereikt. De wethouder was verbaasd over de resultaten. Meer dan 75% van de leerlingen hebben het ‘distinction’ – het onderscheiden- niveau behaald. Super gedaan!