Groep 7/8B

Welkom in groep 7/8B

Welkom in groep 7/8B,

In onze groep zitten 30 leerlingen dit jaar. 12 leerlingen in groep 8 en 18 leerlingen in groep 8. Samen zijn wij een gezellige klas. We kunnen het goed met elkaar vinden. We krijgen les van juf Roassanne (maandag t/m woensdag) en juf Willeke (donderdag en vrijdag).

Beide groepen borduren verder op vorig jaar. Maar er zijn natuurlijk altijd nieuwe dingen die aan bod komen. Voor groep 7 is dat de maandtaak. Een zelfstandig werken mapje waarin taken zitten die door de maand heen gepland moeten worden. Daarnaast bevat het taken die verwerkt kunnen worden met het programma Gynzy. Groep 8 gaat daarmee verder met de jaartaak. Ingedeeld in 5 periodes en gedeelde papieren taken en taken van Gynzy. 

Dit jaar maken we ook huiswerk, maar dat wordt telkens een beetje meer. Voor nu twee taken in de week. In beide groepen is dit digitaal. Ook geldt voor beide groepen dat alle afspraken en belangrijke data in de Google agenda worden geplaatst. Eigen afspraken als een tandarts- of doktersafspraak mogen we er zelf aan toevoegen.

Dit jaar krijgen we ook weer Rots en Watertraining aangeboden door een extern docent. Hier gaan we vast veel van leren.

Groep 8 gaat dit jaar een schoolkeuze maken, maar daarvoor gaan we eerst samen op pad om scholen te bezoeken. Ook gaat groep 8 op kamp naar Ameland, volgen we een maatschappelijke stage en bereiden we de musical voor. Groep 7 gaat op pad naar het theater, een museum, op schoolreisje en doet mee aan het verkeersexamen.

We gaan er samen een fantastisch leervol jaar van maken. Houd de schoolapp in de gaten om niks leuks te missen!

Juf Willeke en juf Roassanne