Van de overheid hebben we geld gekregen om eventuele achterstanden in te lopen. De school mag deze gelden inzetten als ze passen in de ‘menukaart’ die wij van het ministerie gekregen hebben. De menukaart staat vermeld in het ‘Nationaal Programma Onderwijs’.

Op rekengebied hebben wij geconstateerd dat bij enkele kinderen op enkele onderdelen een achterstand ontstaan is. In het reguliere programma werken we aan deze hiaten. Daarnaast  hebben we het plan om ook op de woensdagmiddag kinderen de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen.

Chantal van Heusden is in de maand september bezig om een programma samen te stellen. Een deel van het onderwijs gebeurt op school, het andere deel thuis. Dit doet zijn in samenwerking met Maaike van den Berg die ook haar aandeel zal leveren in de ‘Horn Campus’.

In eerste instantie wordt ‘De Horn Campus’ opgezet voor kinderen van groep 7 en 8. De leerkrachten bepalen samen met Chantal wie we gaan uitnodigen voor de woensdagmiddag