De Rots en Water-methodiek bestaat uit een koppeling tussen de fysiek-emotionele ontwikkelingsweg (leren door doen en ervaren) en de verbaal-emotionele ontwikkelingsweg (leren door zelfreflectie en gesprek.)

Rots en Water is niet alleen een programma dat aandacht besteedt aan de sociale vorming van kinderen.

In groepen zijn (te) sterke kinderen die zich op een negatieve manier uiten, Deze kinderen zijn “te Rots” op een niet prettige manier. Tijdens de training  draaien de kinderen naar een positieve Rots welke rekening houdt met anderen vanuit zijn of haar eigen kracht.

Ook zijn er “te Waterige” kinderen. Zij waaien  mee,  hebben geen mening en komen niet voor zichzelf op. Deze kinderen leren op een positieve manier Rots te zijn,  zodat ze voor hun eigen mening durven opkomen en tevens kunnen mee bewegen met anderen. Alles heeft te maken met de ontwikkeling van een eigen identiteit vanuit rust (water) maar ook kracht wanneer nodig (Rots).

Tijdens de lessen op school werken we vooral met het Water element door samen te werken en een fijne, veilige groepssfeer tot stand te brengen. Soms is echter ook het Rots element nodig om aan te geven dat je iets niet fijn vindt en anderen aanspreekt op gedrag wat als vervelend wordt ervaren.

Op deze manier werken we naar een fijne, vriendschappelijke band. De leerkrachten doen mee met de lessen zodat het programma in het klaslokaal doorwerkt.

Op 13 april wordt er een training  voor de ouders georganiseerd,  zodat ook de ouders weten wat het programma inhoudt.

Meer info: www.samenvanuitjezelf.nl

 

Hierbij nog extra aandachtspunten:

Het Rots en Waterprogramma is juist zo effectief omdat het zich op een positieve manier richt:

  • Ondersteuning biedt in de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind
  • Het creëren van een veilig groepsproces dat preventief werkt en pestgedrag voorkomt
  • Het mobiliseren van de vaak passieve omstanders
  • School breed wordt ingezet
  • Leerlingen aanspreekt vanwege het fysieke karakter
  • Een sterke transfer naar leefgebieden buiten de school zoals het sportveld, het uitgaansleven, het verkeer enz. mogelijk maakt
  • Uit onderzoek blijkt dat de geleerde vaardigheden op langere termijn beklijven
  • Het de relatie leraar/leerling verbetert en die van leerlingen onderling