Rhythm and Speaking Contest, 29 september 2020

Jonge kinderen hebben van nature aanleg om een taal te verwerven. Dit komt omdat je geboren wordt met een grote mate van taalgevoeligheid. Die zorgt ervoor dat de jonge leerling een vreemde taal zoals Engels, kan leren als tweede taal. Naarmate je ouder wordt neemt die taalgevoeligheid af en neemt ook de kans af om een tweede taal zo goed te leren alsof het moedertaal is. Daarom wordt bij ons op school dagelijks Engels gegeven. Minstens 75 minuten per week Engelse les en, daar waar kan, les in het Engels.

De dag van de talen (26 september) wordt elk jaar aangegrepen om de Rhythm and Speaking Contest te houden. Bij dit evenement kunnen de kinderen laten zien hoe goed zij zich kunnen uitdrukken in de Engelse taal. In de onderbouw bereiden de leerlingen thuis een rhythm (versje of liedje) voor, in de bovenbouw een spreekbeurt in het Engels. Per groep wordt één of een groep afgevaardigde(n) gekozen om op te treden op het podium. Op dinsdag 29 september werd het evenement op beide locaties gehouden. Vol bewondering hebben we gekeken hoe goed onze leerlingen zich kunnen uitdrukken in de Engelse taal. Het aanbod was zeer divers. Zo telden de jongste leerlingen tot 10 en was er in de bovenbouw een fantastische spreekbeurt over ballet. Alle deelnemers kregen een certificaat van deelname en een zeer verdiend applaus.

Klik hier voor het Fotoalbum