Groep 5/6B

Welkom in groep 6A

  We zijn inmiddels alweer 8 weken bezig in groep 6. Gelukkig bestaat de start van een nieuw schooljaar nog veel uit herhalingen, dus de kinderen hebben alle tijd om te wennen. Toch hebben we ook al nieuwe dingen geleerd. Rekenen: optellen onder elkaar (cijferend rekenen),Taal:  hoe vinden we de persoonsvorm in een zin (d.m.v. getalsproef of vraagproef) en hoe vinden we het onderwerp in een zin. Ons eerste thema voor IPC was : “uitvindingen”. Het belangrijkste leerdoel was informatie opzoeken. Het begin was heel moeilijk, maar je ziet dat de kinderen er steeds handiger in worden. Ze hebben ook zelf hele verrassende uitvindingen bedacht, zoals: een agendo (robotagenda), 3D magnetron, pratende hondenband.  Na de herfstvakantie gaan we met een nieuw thema aan de slag. Dit thema gaat slechts drie weken duren, zodat we ook extra tijd hebben voor Sint en Kerst. We hebben onze eigen camera obscura gemaakt. Hoogtepunt deze periode was natuurlijk onze Engelstalige musical. We hebben heel veel geoefend voor de musical Snow White and her missing Dwarfs. De een ambieerde een grote rol en de ander deed liever mee op de achtergrond, maar met z’n allen hebben we er iets prachtigs van gemaakt. De Engelse teksten, daar draaien ze hun hand niet meer voor om. Wat was het een spektakel. Wij kijken terug op een intensieve periode, maar het resultaat mocht er zijn. Ook hebben we een paar weken geleden Streetwise les gehad van de ANWB. De kinderen hebben ervaren hoe lang de remweg van een auto is. Een erg leerzame les.               

Groep 6A

Groep 6a heeft komend jaar 2 leerkrachten: Yvonne Eeldert en Hannie Mocking. Wij werken 5 dagen aaneengesloten: maandag- dinsdag- woensdag en op donderdag vindt de wisseling plaats. De volgende leerkracht werkt dan weer t/m woensdag. Onze groep bestaat uit 23 leerlingen: 11 jongens en 12 meisjes.

Iedere ochtend starten wij met een 5 woorden dictee. Vanaf groep 6 werken de kinderen bij speling en rekenen op een Chrome book, voor kinderen die nog wat moeite hebben met spelling hebben we een schrift. Dit doen we iedere dag voor de eerste pauze. Het voordeel van de Chrome books is dat de kinderen tijdens hun werk bij foutjes al meteen feed back krijgen. Bij rekenen gaan we dit jaar leren om onder elkaar op te tellen en af te trekken. Ook vermenigvuldigen en delen wordt uitgebreid, dus de tafels oefenen blijft heel belangrijk. Deze zijn namelijk ook heel handig als we met breuken beginnen. Technisch lezen doen we 3x per week en begrijpend lezen 1x per week. De kinderen kunnen thuis oefenen op Nieuwsbegrip XL op de computer. Engels staat 3x per week op het rooster, maar soms starten we de dag ook in het Engels met bijvoorbeeld een kleine conversatie over het weer, wat ze gegeten hebben etc.  Ook doen we dit schooljaar weer mee met het Anglia examen.

3x in de week werken we met IPC. Dit jaar komen er 4 thema’s aan bod. Het eerste Thema is “uitvindingen”. Bij ieder Thema komen diverse vakken aan bod, leren de kinderen samenwerken, onderzoeken en presenteren.

          

 

 

 

Vanaf de herfstvakantie krijgen de kinderen huiswerk 1x per week. Hierbij spelen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plannen een grote rol.

Er zijn dit jaar nieuwe muziekinstrumenten aangeschaft, dus op muzikaal gebied kunnen we ons extra uitleven.