Groep 6A

Welkom in groep 6A

Week 1 groep 6a

 

De kop is er weer af. De kinderen waren blij elkaar weer te zien.

Onze eerste week was een gezellige week, met kennismakingsspelletjes, langzaam weer in het ritme van de dag komen door wat herhalingslessen te maken. De kinderen hebben al laten zien hoe goed ze kunnen samenwerken. Op vrijdag hebben we ondersteuning van juf Maaike in onze groep. Het was een gezellige week!

juf Maaike, juf Yvonne en juf Hannie

 

Groep 6 heeft komend jaar 2 leerkrachten: Yvonne Eeldert en Hannie Mocking. Wij werken 5 dagen aaneengesloten: maandag- dinsdag- woensdag en op donderdag vindt de wisseling plaats. De volgende leerkracht werkt dan weer t/m woensdag. Onze groep bestaat uit 23 leerlingen:  17 jongens en  6 meisjes.

Iedere ochtend starten wij met een 5 woorden dictee. We werken bij taal, spelling en rekenen op een Chromebook. Dictees en uitrekenen van sommen wordt nog in schriften gedaan. Het voordeel van de Chromebooks is dat de kinderen tijdens hun werk bij foutjes al meteen feedback krijgen.  Rekenen doen we met het programma WIG 5. De kinderen kunnen zelf hun groei bijhouden en de oefeningen worden op niveau aangeboden (adaptief werken). Het programma houdt bij welke oefeningen een kind nog moeilijk vindt en past daar de lesstof op aan in de eigen taken.

De leesmethode Estafette bestaat uit technisch- en begrijpend lezen.

Engels staat 3x per week op het rooster, maar soms starten we de dag ook in het Engels met bijvoorbeeld een kleine conversatie. Het thema waar we mee bezig zijn komt op de schoolapp. Ook doen we dit schooljaar weer mee met het Anglia examen.

3x in de week werken we met IPC. Dit jaar komen er 4-5 thema’s aan bod.  Bij ieder thema komen diverse vakken aan bod, leren de kinderen samenwerken, onderzoeken en presenteren. We starten dit jaar met het Spark project, dit heeft betrekking op kunstwerken langs het Amsterdams Rijnkanaal.

Vanaf de herfstvakantie krijgen de kinderen  2x per week huiswerk. Hierbij spelen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plannen een grote rol.

In de eerste week gymmen we buiten als het weer het toelaat. Vanaf de tweede week gaan we op dinsdag naar de Marienhoeve. De kinderen moeten die dag dus op de fiets komen en uiteraard gymkleding bij zich hebben.

Korte berichtjes zetten we regelmatig op de schoolapp, vragen en info op de mail.

Kortom: heel veel op het programma! We gaan er een mooi jaar van maken.

Mocht u ons willen spreken, dan kan dat voorlopig via meet of telefonisch. In sommige gevallen maken we een afspraak na schooltijd. We moeten i.v.m. de protocollen afstand houden.

Juf Yvonne en juf Hannie