Schoolgids

Schoolgids

Het is voor ouders moeilijk om een basisschool te kiezen, die bij hun kind en bij henzelf past.
Basisscholen verschillen in toenemende mate in werkwijze en visie op onderwijs. Het is vaak niet direct duidelijk waar een basisschool nu precies voor staat: op welke manier wordt er onderwijs gegeven, waarom wordt er op die manier les gegeven, wat is de rol van ouders in de school en bij het onderwijs, in welke vakken wordt onderricht gegeven, hoe kijken de leerkrachten tegen hun leerlingen als opgroeiende mensen aan?
Deze schoolgids geeft een antwoord op deze en nog veel meer vragen. Ook kunt u in deze gids veel praktische informatie vinden. We hebben geprobeerd de meest voorkomende vragen en antwoorden te verwerken.
Als uw vraag er niet in staat, of u wilt wat meer weten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid om een toelichting te geven.
De gids is geschreven door de teamleden, mede-zeggenschapsraad en de ouderraad, met de bedoeling om ouders een helpende hand te bieden bij het maken van een bewuste keuze voor een basisschool in Wijk bij Duurstede.

De Horn: een school voor modern onderwijs!