Enkele weken geleden zijn er asielzoekers gehuisvest op Sportpark Mariënhoeve. Een groep inwoners was zeer bezorgd. Ze maakten zich zorgen over de veiligheid van de kinderen. Na enkele dagen waren de asielzoekers die problemen maakten uit de opvang verwijderd en was de rust terug.
De asielzoekers die op het sportpark verblijven zijn dankbaar dat ze opgevangen worden door de gemeente. Ze komen uit onveilige gebieden en kijken uit, net als ieder ander, naar een gelukkig leven met hun gezin.
Kinderen van onze school hebben echter de berichtgeving niet gemist. De schokkende teksten die geplaatst werden door enkele inwoners op de sociale media, de demonstratie en de asielzoekers die zich misdragen hebben.

In het kader van het vak Burgerschap dat een vast onderdeel van het programma is op de basisscholen, dus ook op De Horn, heeft de school twee asielzoekers uitgenodigd. Kinderen van groep 6 t/m 8 hebben vragen voorbereid en deze gesteld aan de twee mannen. Eén van de vragen van de leerlingen: ‘Vond hij erg om zijn vrouw en drie kinderen achter te laten in Turkije?’ Dit was vanzelfsprekend een groot dilemma. Eén van hen was bakker in Syrië en heeft verteld waarom hij moest vluchten uit zijn land. Gelukkig spreken de kinderen op De Horn Engels en was een tolk niet noodzakelijk.

‘Wat zielig’ en ‘dit zijn gewone mannen’ zijn opmerkingen van leerlingen.

Kinderen van deze leeftijd zien de beelden van Ter Apel en hebben nog nooit een asielzoeker gesproken. Op deze manier hebben we een ander beeld laten zien van asielzoekers.
Mensen die uit een gevaarlijke situatie moesten vluchten, soms op een gammel bootje met gevaar voor eigen leven. Het was een leerzame ontmoeting voor ons allen.