Goed onderwijs in de Engelse taal is belangrijk voor de toekomst van kinderen. Op latere leeftijd moeten ze vaardig zijn op het gebied van het lezen van Engelse teksten en het spreken in het Engels.

Op donderdag 17 september heeft de wethouder van onderwijs Wil Kosterman de eerste Anglia certificaten uitgereikt aan leerlingen van De Horn. Vanaf groep 5 maken alle leerlingen een internationaal Anglia examen. In Engeland worden alle examens nagekeken en leerlingen die geslaagd zijn krijgen een certificaat.

Dit schooljaar zijn alle leerlingen geslaagd en daar zijn we bijzonder trots op. Dit geeft aan dat het onderwijs in de Engelse taal op een goed niveau wordt gegeven.
Op donderdag 29 september organiseert de school ‘The Speaking and Rhythm Contest’.
Kinderen lezen gedichten, zingen Engelse liedjes en houden voordrachten en natuurlijk in het Engels