Aanstaande maandag -op 3 september-  organiseren de medezeggenschapsraad en de ouderraad een gezamenlijke informatieve avond.
U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

De agenda van de avond:

19.00 uur – 19.45 uur informatieavond ‘t Kompas (voor de groepen die daar gehuisvest zijn)

U heeft een kwartier de tijd om naar de Overloop te gaan.

20.00 uur start avond op de Overloop
Medezeggenschapsraad nieuws en vooruitblik
Ouderraad terugblik vorig schooljaar en de plannen voor dit jaar.
Vaststellen ouderbijdrage 2018/2019
Directie plannen dit schooljaar

20.30 uur-21.15 uur informatieavond op de Overloop

Groeten,
Jan Heijman