Afgelopen donderdag werd het nieuwe IPC thema ‘circus’ geopend.
Dit werd op een feestelijke manier gedaan door het clownsduo ‘Fluit en Kruid’.
De leerlingen genoten zichtbaar van het geweldige clownsduo met hun muziek, mime en grapjes.

IPC staat voor International Primairy Curriculum. Bij deze vorm van onderwijs
is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. Er wordt aangesloten bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en kinderen worden gestimuleerd om zelf de antwoorden te zoeken en te formuleren. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

Diezelfde middag gingen de leerlingen aan de slag met de verschillende vakken binnen het thema, zoals kunstzinnige vorming, muziek, aardrijkskunde en geschiedenis.
Het belooft weer een prachtig en leerzaam thema te worden waar kinderen en leerkrachten veel plezier aan gaan beleven!