Het onderwerp ‘schrijfonderwijs’ staat al maanden op onze agenda. Gaan we door met het ‘verbonden schrift’ dat al sinds meer dan honderd jaar wordt aangeleerd op scholen, of gaan we over naar het  ‘blokschrift’. Is het tijd om te veranderen?

Er is veel literatuur over dit onderwerp beschikbaar, ook veel meningen. We hebben een deskundige uitgenodigd en haar gevraagd wat de voor- en nadelen zijn van de beide methodes.

Het schoolteam is tot de conclusie gekomen dat het blokschrift dé methode is voor de toekomst van onze leerlingen. Qua snelheid maakt het niet veel uit. Vele leerlingen ontwikkelen een leesbaar handschrift en de frustraties bij het aanleren van de letters met de haakjes en ophalen zijn verleden tijd.

in groep 3 starten we over enige tijd met de overgang naar het blokschrift. Alle anderen groepen 4 t/m 8 krijgen vanaf mei de lessen ‘blokschrift’ aangeboden .Deze kinderen mogen na deze lessencyclus kiezen of ze met blok- of verbonden schrift verder gaan.

Heeft u vragen? Loop even langs bij de leerkracht of bij Jan Heijman.

  De tijd is rijp om ook met betrekking tot het schrijfonderwijs naar de toekomst te kijken.