De Horn heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat voeding.  Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in:
Gedurende de schooltijden eten wij: groente fruit en brood
Het stimuleren van gezonde traktaties

Daarnaast zitten we minder op onze stoel. We bewegen meer! Zomer en winter één gymnastiekles in de buitenlucht. Bewegend leren en natuurlijk ’the daily mile’. Iedere dag even een paar rondjes rennen rond de school.
Alle kinderen krijgen hier een betere conditie van. Is het altijd even leuk? Nee hoor, maar je voelt je na de ‘mile’een stuk fitter!

We zeggen dat de gezondheid van onze kinderen het belangrijkste is. Wij zeggen het en…. doen er ook wat aan! 

mens sana in corpore sano
“a healthy mind in a healthy body”.
een gezonde geest in een gezond lichaam

En daar moet je zo vroeg mogelijk mee starten om op latere leeftijd niet in de problemen te komen. Wij opvoeders moeten het voorbeeld geven.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.