Na een lange zomervakantie zijn we op maandag 30 augustus weer opgestart. Het was fijn om alle ouders en kinderen weer te zien.

Ieder schooljaar zijn er verbeterpunten waar het schoolteam aan werkt. Onderwijs kan altijd beter en moet soms anders.  Aan welke punten wordt er dit schooljaar gewerkt:

 

  • De opbrengsten op het gebied van het rekenonderwijs zijn ook i.v.m. verband met het online lesgeven niet op het niveau dat wij van de kinderen mogen verwachten. We gaan dan ook dit jaar keihard aan het werk om deze weer op het passende niveau te brengen.
  • De Horn is een gezonde school. We werken al verschillende jaren aan dit onderwerp. Dit schooljaar werken we aan ‘relaties en seksualiteit’.
  • Rots en Waterlessen worden nu alweer voor het derde jaar gegeven. Wij vinden het enorm belangrijk om veel aandacht te besteden aan sociale vorming. Hoe willen we met elkaar omgaan, verplaats je in de ander. Het aanleren van sociale vaardigheden is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de opvoeding.
  • Al bijna vijftien jaar verzorgen we Engelse lessen in alle groepen van de school. We behalen zeer goede resultaten. In schooljaar 20/21 zijn al onze leerlingen vanaf groep 5 geslaagd voor het internationaal erkende Anglia examen. Dit schooljaar bekijkt een werkgroep hoe we de komende jaren gaan werken op dit vakgebied.
  • Het aanbod voor leerlingen die meer aankunnen dan andere wordt dit schooljaar uitgebreid. Kinderen zullen op hun eigen niveau uitgedaagd worden.
  • In schooljaar 20/21 zijn we gestart met het samenstellen van groepen 2/3. De resultaten zijn bijzonder goed. Er wordt minder klassikaal gewerkt, meer met persoonlijke doelen.
    Dit schooljaar gaat dit project verder om dit systeem later ook in de hogere groepen te introduceren.

    Schooljaar 21/22 is gestart. Het schoolteam van De Horn doet zijn uiterste best om er weer een fijn schooljaar van te maken.

Team De Horn