Richtlijnen verlof

Richtlijnen verlof

In de Leerplichtwet staat dat leerplichtigen (5 t/m 17 jaar) de school geregeld moeten bezoeken. In een aantal gevallen zijn leerplichtigen vrijgesteld van die verplichting. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de school is gesloten of de jongere is geschorst. Ook...
Het Amsterdam-Rijnkanaal centraal

Het Amsterdam-Rijnkanaal centraal

De eerste weken van dit schooljaar staat het Amsterdam-Rijnkanaal centraal in alle groepen van De Horn. Het Amsterdam-Rijnkanaal is het drukst bevaren kanaal ter wereld en ligt in onze Wijkse achtertuin. Een bijzonder interessant onderwerp om te onderzoeken. Dit...
Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Beste ouders, Hierbij ontvangt u de nieuwste beslisboom. Er is een nieuwe versie van de beslisboom (d.d. 6 februari). Met nieuwe quarantaineregels, ‘snotneuzenbeleid’ en testadvies voor kinderen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden...
Het Amsterdam Rijnkanaal centraal

Het Amsterdam Rijnkanaal centraal

Het Amsterdam Rijnkanaal centraal In de herfst van 2019 stond het Amsterdam Rijnkanaal enkele weken centraal op De Horn. Het Amsterdam Rijnkanaal verbindt Amsterdam met het Ruhrgebied in Duitsland.  Dit drukts bevaren kanaal ter wereld ligt in onze achtertuin en is...
Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Jarenlang hebben ouders in samenwerking met het schoolteam  de avondvierdaagse georganiseerd. Dit jaar heeft de medezeggenschapsraad onderzocht of zij dit zou kunnen organiseren.  Dit is niet gelukt. Dit betekent concreet dat  wij niet in schoolverband meelopen met de...
Romeinen en Bataven

Romeinen en Bataven

Op woensdag 11 april hebben de leerlingen van groep 3 t/m 6 bezoek gehad van een echte Romeinse man en een Bataafse vrouw. De kinderen zijn veel te weten gekomen van deze twee spelers. Waar komt het woord Betuwe vandaan? Van de Bataven! De Romeinen brachten de kip in...